Gantt Chart

Gantt Chart

GANTT CHART Planning van marketingactiviteiten Download PDF 3 Home » Marketing Modellen De Gantt chart, ofwel Gantt-diagram of Gantt-grafiek, is ontwikkeld door Henry Laurence Gantt voor het visualiseren van de planning en voortgang van een project. Een Gantt...

DESTEP-analyse

DESTEP ANALYSE De macro-economische omgeving Download PDF 3 Home » Marketing Modellen DESTEP-analyse is een geschikte analyse om op macroniveau toe te passen om de niet beïnvloedbare elementen rondom een markt in kaart te brengen. Door middel van de...
FOETSJE-model

FOETSJE-model

FOETSJE-MODEL Marketingstrategie toetsen Download PDF 3 Home » Marketing Modellen Het FOETSJE-model richt zich op de haalbaarheid en uitvoerbaarheid (feasibility van het SFA-model) van de strategische opties. Het weegt opties tegen elkaar af op basis van...
BCG-matrix

BCG-matrix

BCG MATRIX Question mark, star, cash cow and dog Download PDF 3 Home » Marketing Modellen Met behulp van een BCG-matrix kunnen de verschillende SBU’s van een bedrijf in kaart worden gebracht en op twee belangrijke punten worden geanalyseerd. De twee belangrijke...
Confrontatiematrix

Confrontatiematrix

CONFRONTATIEMATRIX Kansen en bedreigingen confronteren met sterktes en zwaktes Download PDF 3 Home » Marketing Modellen Een confrontatiematrix wordt als tussenschakel toegepast om voor het bedrijf strategische opties te kunnen formuleren voor in de toekomst....
SWOT-analyse

SWOT-analyse

SWOT ANALYSE Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen Download PDF 3 Home » Marketing Modellen Een SWOT-analyse wordt toegepast om uitkomsten van de interne en externe analyse in kaart te brengen in een SWOT-matrix aan de hand van SWOT. Daarna kan er een waarde...