HOE MAAK JE MARKETINGMODELLEN?

Marketingplan, -analyses en -modellen in een handomdraai
Start direct met jouw marketingmodellen

“Wat een fijne site, ik sluit mij volledig aan bij de andere reacties! Super overzichtelijk en waar je echt wat aan hebt!” – Marieke

★ ★ ★ ★ ★

“Ik heb van jouw veel meer informatie ontvangen dan ik had verwacht. Het zal mij nu zeker lukken mijn marketingstrategie te beschrijven.” – Claudine

★ ★ ★ ★ ★

“Een mooie opfrisser. Het is echt handige informatie en ik weet nu waar ik op moet focussen.” – Henny

★ ★ ★ ★ ★

“Hele website doorgenomen. Alles is zeer herkenbaar en duidelijk. Fijne opfrisser! Wat ik nog miste op de website lees ik zojuist in het e-boek. TOP!” – Jaimy

★ ★ ★ ★ ★

“Bedankt voor de filmpjes en de tekst die je beschikbaar hebt: héél boeiend.” – Marc

★ ★ ★ ★ ★

Gantt Chart

Gantt Chart

De Gantt chart, ofwel Gantt-diagram of Gantt-grafiek, is ontwikkeld door Henry Laurence Gantt voor het visualiseren van de planning en voortgang van een project. Door marketeers wordt het bijvoorbeeld ingezet bij een strategisch marketingplan. Een Gantt chart geeft in een oogopslag aan wat de verschillende taken zijn en wie er voor verantwoordelijk is.

DESTEP-analyse

De DESTEP-analyse is een geschikte analyse om op macroniveau toe te passen om de niet beïnvloedbare elementen rondom een markt in kaart te brengen. Door middel van de DESTEP-analyse worden kansen en bedreigingen in beeld gebracht van de omgeving waar de organisatie zich in bevindt en kan de organisatie bepalen wat voor impact het heeft.

FOETSJE-model

FOETSJE-model

Het FOETSJE-model richt zich op de haalbaarheid en uitvoerbaarheid (feasibility van het SFA-model) van de strategische opties. Het weegt opties tegen elkaar af op basis van financiële, organisatorische, economische, technologische, strategische/sociale, juridische en ethische/ecologische aspecten.

BCG-matrix

BCG-matrix

Met de BCG-matrix of Boston Consulting Group methode kan men de marktpositie van de SBU’s van het bedrijf positioneren en hier een strategie aan koppelen. Met behulp van een BCG-matrix kunnen de verschillende SBU’s van een bedrijf in kaart worden gebracht en op twee belangrijke punten worden geanalyseerd. De twee belangrijke punten betreft de aantrekkelijkheid van de markt waarin de SBU deel neemt en de positie die de SBU in de markt inneemt. Hierdoor kan worden bepaald in welke fase de SBU’s zich bevinden.

Confrontatiematrix

Confrontatiematrix

Een confrontatiematrix wordt als tussenschakel toegepast om voor het bedrijf strategische opties te kunnen formuleren voor in de toekomst. Hierin worden de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een SWOT-analyse beoordeeld met als basis de SWOT-matrix. Door binnen de onderneming gezamenlijk een goed oordeel te geven ontstaat er een realistisch beeld met daaraan waarden gekoppeld. Hieruit ontstaan er aandachtsgebieden. Dit vormt ook de basis voor de nieuw te ontwikkelen strategie in de toekomst.

SWOT-analyse

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse wordt toegepast om uitkomsten van de interne en externe analyse in kaart te brengen in een SWOT-matrix aan de hand van SWOT. Daarna kan er een waarde aan de SWOT-matrix worden gekoppeld met behulp van de confrontatiematrix, om de mogelijkheden te kunnen waarnemen.

7S-model van McKinsey

7S-model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey wordt toegepast op een onderneming om met behulp van zeven vastgestelde factoren sterktes en zwaktes te kunnen achterhalen binnen de organisatie. Het doel van de zeven factoren is om de belangrijkste factoren binnen een organisatie zo goed mogelijk op elkaar af te kunnen stemmen, met als uitkomst een goede functionering.

Vijfkrachtenmodel van Porter

Vijfkrachtenmodel van Porter

Het vijfkrachtenmodel van Porter wordt in de marketing toegepast om inzicht te krijgen in de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak (mesoniveau) van een organisatie. Met het inzicht kan een strategie worden ontwikkeld voor de organisatie.

Waardestrategieën van Treacy en Wiersema

Waardestrategieën van Treacy en Wiersema

De waardestrategieën van Treacy en Wiersema, ook bekend als het waardedisciplinemodel van Treacy en Wiersema, is een hulpmiddel bij een interne analyse voor bedrijven om een keuze te maken voor product en doelgroep. Met het model van Treacy en Wiersema kan een waarde worden bepaald waar het bedrijf zich op moet focussen, omdat dat de meeste potentie biedt. De keuze van de focus hangt sterk samen met de kerncompetenties van de organisatie.

MABA-analyse

MABA-analyse

De MABA-analyse of MABA-matrix is een portfolioanalyse en staat voor Market Attractivity and Business Assessment. In een MABA-analyse wordt de aantrekkelijkheid van de markt en de concurrentiekracht van het bedrijf in kaart gebracht. De aantrekkelijkheid van de markt is afhankelijk van verschillende factoren, zoals marktgroei, marktgrootte, rentabiliteit, concurrentie en technologie. De concurrentiekracht van het bedrijf is afhankelijk van succesfactoren.

Klantenpiramide van Curry

Klantenpiramide van Curry

Met de klantenpiramide van Curry wordt de verhouding tussen klant en omzet eenvoudig in kaart gebracht. De basis van het model betreft het veel gebruikte Pareto principe, ook bekend als de 80/20 regel van Pareto. In de klantenpiramide van Curry wordt goed gekeken naar wie precies de klanten zijn die voor 80% of meer van de omzet zorgen en welke klanten daar buiten vallen. Door een beeld te schetsen van de klanten kan er worden bepaald welke klanten zich aan de top bevinden, bij welke klanten er nog potentie ligt en bij welke klanten er geen potentie meer ligt.

SDP-model

SDP-model

Het SDP-model bestaat uit segmenteren, doelmarktbepaling en positioneren en wordt toegepast in een externe analyse. Met het SDP-model wordt in kaart gebracht welke segmenten van de markt de meeste potentie bieden en welke positionering daar het beste bij past om de klant optimaal te kunnen benaderen. Het uiteindelijke doel is om tot de juiste positioneringsstrategie te komen bij de meest interessante doelgroep(en) die voort zijn gekomen uit de doelmarktbepaling, nadat de markt is opgedeeld in segmenten.

Model van Abell en Hammond

Model van Abell en Hammond

Het Abell model, ook bekend als business domain van Abell en Hammond, wordt toepast als hulpmiddel bij het afbakenen van de markt door middel van drie dimensies. Het wordt voornamelijk toegepast om het werkgebied van een onderneming in kaart te brengen en te analyseren. Het illustreert de markt aan de hand van het vraag- en aanbodperspectief.

Model van Ansoff

Model van Ansoff

Het model van Ansoff onderscheidt vier groeistrategieën, namelijk: marktpenetratie, marktontwikkeling, productontwikkeling en diversificatie. Het Ansoff model is een goed hulpmiddel in de strategische marketing voor het formuleren van groeistrategieën. Door twee belangrijke groeistrategieën aan elkaar te koppelen wordt er op een logische methode nagedacht over de strategische marktontwikkeling van een bedrijf in de markt.

Unique Selling Point

Een Unique Selling Point (USP) is een unieke eigenschap van een product of dienst ten opzichte van andere producten of diensten. Het betreft een uniek voordeel, waardoor een product of dienst aantrekkelijker wordt en meer waarde biedt. Hierdoor kan een product of dienst zich onderscheiden.

Strategic Business Unit

Een Strategic Business Unit (SBU) is een onderdeel van een bedrijf met eigen doelstellingen en missie, bijvoorbeeld een product(lijn) of merk.

“Wow fantastisch zo persoonlijk! Het is weer even nodig om aandacht te besteden aan onze marketingstrategie. Alvast bedankt!” – Natasja

★ ★ ★ ★ ★

“Dank voor een marketingplan in ‘Jip- en Janneke taal’, zéér relevant voor mijn project.” – Henk

★ ★ ★ ★ ★

“Bijzonder veel aan gehad. Ik heb een marketingplan geschreven dat erg goed is ontvangen. Hartelijk dank voor alle heldere en gestructureerde informatie.” – Amélie

★ ★ ★ ★ ★

“Hartelijk dank voor je ebook ‘Marketingplan in 7 stappen’. Ik vind dat je het goed en begrijpbaar uitlegt, en handig als naslagwerk. Ik ben erg benieuwd wat er nog komen gaat.” – Michiel

★ ★ ★ ★ ★

Jouw marketingplan snel en gemakkelijk samenstellen

“Bedankt voor je informatie! Ik werk binnen een grotere organisatie en wil eerst voor mezelf het totaalplaatje op papier hebben staan. Jullie informatie tot dusver is zeer nuttig!” – Jill

★ ★ ★ ★ ★

“Dank voor je eerste mail en informatieve video, zeer interessant! Alvast dank voor wat nog komen gaat.” – Bart

★ ★ ★ ★ ★

“Je modellen zijn zeer handig, het maakt het toepassen van deze modellen voor een mkb snel en gemakkelijk. Echt goed!” – Leo

★ ★ ★ ★ ★

“Dank voor je E-book Jerome. Ik gebruik het voor het formuleren van personeelsbeleid en strategisch management. Uiteraard vermeld ik jou netjes als bron 😊 “ – Judy

★ ★ ★ ★ ★

Jouw marketingplan in 7 stappen

Jouw marketingplan in 7 stappen

Met deze gratis PDF...

Controleer je email inbox!