VIJF KRACHTEN MODEL

Vijf krachten model van Michael Porter
Download PDF

Het vijf krachten model van Porter, ook bekend als competitive forces model van Porter, is een van de veel gebruikte marketing modellen en wordt in de marketing toegepast om inzicht te krijgen in de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak van een organisatie.

Vijf concurrentie krachten

Het vijf krachten model van Porter wordt gebruikt bij het maken van een concurrentieanalyse.  Een concurrentieanalyse bestaat uit een analyse op macroniveau en op mesoniveau. Voor het mesoniveau wordt het vijf krachten model van Porter toegepast, want hiermee wordt de bedrijfstak geanalyseerd en concurrentie in kaart gebracht.

Om de macro omgeving te onderzoeken is de DESTEP analyse te gebruiken.

vijf krachten model van michael Porter
In de bovenstaande afbeelding ziet u de vijf krachten van het vijf krachten model van Porter.

Het model van Porter bestaat uit vijf vastgestelde krachten die volgens Porter de concurrentiekracht bepalen, namelijk:

Bedreiging van nieuwe toetreders

De dreiging van mogelijke toetreders is altijd negatief voor de onderneming. Het gevolg van nieuwe toetreders is vaak een combinatie van prijsdrukking en kostenverhoging, waardoor de winst daalt. De dreiging van nieuwe toetreders is afhankelijk van toetredingsbarrières, zoals schaalvoordelen, kapitaalvereisten, toegang tot distributiekanalen, merkbekendheid en merkloyaliteit.

Afnemerskracht

De afnemerskracht betreft voornamelijk de directe afnemers. Onder de directe afnemers wordt de koper van uw product of dienst verstaan en niet de uiteindelijke gebruiker. De eindgebruiker is wel van invloed op de directe afnemer, waardoor de directe afnemer de prijs onder druk kan zetten. Hierdoor kan de onderhandelingspositie van de afnemers worden beïnvloed.

De afnemerskracht is afhankelijk van de grootte van de afnemer, de afgenomen hoeveelheden en het belang van het product voor de afnemer.

Jouw marketingmodellen snel en gemakkelijk samenstellen

Leverancierskracht

De leverancierskracht betreft de leveranciers van grondstoffen, hulpstoffen en halffabricaten. Wanneer een leverancier een verandering in prijs of kwaliteit door voert is dit van invloed op de markt.

De leverancierskracht hangt af van de waarde die gegeven wordt aan kwaliteit, service, hoeveelheid en winst.

Substituten

Onder substituten worden de ondernemingen bedoeld die indirect concurreren met de organisatie. Indirect concurreren betreft de ondernemingen die buiten uw bedrijfstak substituten produceert.

De dreiging van substituten is afhankelijk van prijs, kwaliteit, de bereidheid van afnemers om te substitueren eventuele omschakel kosten.

Concurrentiekracht

Interne concurrentie drukt marges en zorgt voor een dalende winst, daarom moet een onderneming zichzelf altijd goed positioneren in de markt om te kunnen concurreren met de interne concurrentie.

De concurrentiekracht is afhankelijk van hoge uittredingsbarrières, lage marktgroei, lage overstapkosten en weinig productdifferentiatie.

Vijf krachten model van Porter maken

Met behulp van het Marketingstrategie Kennisplein kunnen de vijf krachten van het model van Porter overzichtelijk worden weergegeven met behulp van een vijfpuntenschaal.

Hieronder vindt u een voorbeeld van het vijf krachten model van Porter gemaakt met het Marketingstrategie Kennisplein.

Vijf krachten model van Porter maken
Mitch Eelants

Mitch Eelants

Online marketing en marketingmodellen

Mitch Eelants begon zijn online avontuur met MarketingModellen.com. Hij wist grote hoeveelheden zoekverkeer te werven met zoekmachine optimalisatie. Nu specialiseert hij zichzelf in marketing analytics en neuromarketing. Plaats een reactie

1 Reactie

  1. Mandy

    Hallo Jerome, ik werk momenteel aan mijn scriptie en gebruik o.a. het Vijfkrachtenmodel van Porter om tot een goede positionering te komen. Ik heb alle krachten in kaart gebracht en kan concluderen dat de markt niet aantrekkelijk is omdat alle krachten veel macht uitoefenen. Wat is de volgende stap? Wat kan ik hieruit concluderen? Moet ik nu op zoek gaan naar waar de kansen liggen? Met vriendelijke groet, Mandy

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jouw marketingplan in 7 stappen

Jouw marketingplan in 7 stappen

Met deze gratis PDF...

Controleer je email inbox!

Share This