7S MODEL MCKINSEY

Organisatie analyse met van het 7S model van McKinsey
Download PDF

Het 7S-model van McKinsey wordt in de marketingwereld toegepast op een onderneming om met behulp van zeven vastgestelde factoren sterktes en zwaktes te kunnen achterhalen binnen de organisatie.

7S model gebruiken

Het doel van de zeven factoren is om de belangrijkste factoren binnen een organisatie zo goed mogelijk op elkaar af te kunnen stemmen, met als uitkomst een goede functionering. Hierdoor kunnen de veranderingen binnen de organisatie in kaart worden gebracht en kan het 7S-model van McKinsey hier ook op worden aangepast, waardoor de functionering binnen de organisatie optimaal blijft.

Factoren van het 7S-model van McKinsey

In de afbeelding ziet u het 7S-model van McKinsey. In het 7S-model zijn de volgende factoren vastgesteld:

7S-model van McKinsey

Gedeelde waarden (Shared values)

In het 7S-model van McKinsey staan de gedeelde waarden centraal. De factor gedeelde waarden is een directe koppeling tussen alle andere factoren. Het betreft de waarden die binnen het bedrijf centraal staan, dus waar het bedrijf op is gebaseerd. Denk hierbij aan de bedrijfsvisie, bedrijfscultuur en kernwaarden.

Strategie

Onder de factor strategie vallen de doelen die het bedrijf wil bereiken en op welke manier het bedrijf dat wilt realiseren. Een goed strategisch plan is hiervoor van groot belang.

Systemen

De systemen omvatten alle mogelijke systemen, zoals alle werkwijzen, procedures, voorschriften, afspraken en communicatiestromen binnen het bedrijf. Het is belangrijk dat alle systemen van belang zijn voor de organisatie en een optimale functie vervullen.

Jouw marketingmodellen snel en gemakkelijk samenstellen

Structuur

De structuur van een onderneming betreft onder anderen de verdeling van taken, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Bij de verdeling moet goed worden gekeken naar de andere factoren, zodat de structuur goed is afgestemd op het bedrijf.

Stijl

De factor stijl staat voor de vorm van het management binnen het bedrijf. Onder management binnen het bedrijf vallen de handelingen van de manager die voor een bepaald gedrag leiden bij de medewerkers. De juiste communicatiekeuze heeft veel invloed op het gedrag, want een leiderschap die een positief effect heeft op het gedrag van de werknemers zal ook een positievere werksfeer creëren.

Personeel (Staff)

Bij personeel moet een beeld worden gecreëerd van personeel en management. Er moet worden gekeken naar onder anderen de methode om personeel te rekruteren en evalueren, de afwezigheid en het verzuim te beheren, een beloningsysteem te ontwikkelen en de eisen van het personeel vast te stellen, zoals opleidingsniveau en leeftijd.

Vaardigheden (Skills)

Bij de factor vaardigheden wordt gekeken naar het onderscheidend vermogen van het bedrijf (Unique Selling Point). Dit kan er één of meerderen zijn. Gaat het bedrijf zich bijvoorbeeld meer richten op service of op kwaliteit? Het is ook belangrijk om personeel hier goed op af te stemmen. Zijn er voor het onderscheidend vermogen bijvoorbeeld medewerkers met veel ervaring nodig of moet er een constante wissel zijn in taken?

Mitch Eelants

Mitch Eelants

Online marketing en marketingmodellen

Mitch Eelants begon zijn online avontuur met MarketingModellen.com. Hij wist grote hoeveelheden zoekverkeer te werven met zoekmachine optimalisatie. Nu specialiseert hij zichzelf in marketing analytics en neuromarketing. Plaats een reactie

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jouw marketingplan in 7 stappen

Jouw marketingplan in 7 stappen

Met deze gratis PDF...

Controleer je email inbox!

Share This