Strategic Business Unit

Een Strategic Business Unit (SBU) is een onderdeel van een bedrijf met eigen doelstellingen en missie. Dit is bijvoorbeeld een product(lijn) of merk. Een strategische business unit is grotendeels onafhankelijk van de rest van een bedrijf. Een SBU is gericht op het optimaliseren van het gebruik van hulpbronnen en streeft naar maximalisatie van de bedrijfswaarde. Er wordt gestreefd naar maximalisatie van bedrijfswaarde door producten en diensten binnen het bedrijf te bieden aan derden, bijvoorbeeld door het te verkopen. Iedere strategic business unit heeft sterke en zwakke punten die bepalend zijn voor kansen binnen de markt. Een handig model om de kansen te analyseren van verschillende strategic business units is de BCG-matrix.

Share This